תולדות הגלישה בישראל

לפני שטופסי המציא את המילה גלשן

 

1957 נעמי הגולשת הראשונה בעולם שעושה פאדל בורד

דוריאן מדגים כיצד ניתן להציל עם גלשן
טופסי מלך הים

 

טופסי ונעמי מנצחים במאבק על חוף הילטון והופכים את חוף הילטון לחוף הגולשים

שווה קריאה