גאות ושפל ותחזית גלים

מצב השפל הגאות הגלים והרוח להיום

Surf Spot – Hilton Beach-חוף תל אביב –

Hilton Beach
SURF:
3-4 ft
WEATHER: Scattered Clouds
WIND: NW @ 3 kts
AIR TEMP: 62°F
WATER TEMP: 68°F
SUNRISE/SET: 6:43am | 4:47pm
TIDES:01/05   02:44AM   0.28m.   HIGH

01/05   09:33AM   0.14m.   LOW

01/05   03:47PM   0.29m.   HIGH

01/05   10:46PM   0.15m.   LOW

Print Friendly, PDF & Email

Facebook comments:

כתיבת תגובה